Våren 2014 har vi ändrat sträckning på vår hageljaktstig  för att få en mera lättgången stig. Vi har lagt 8 stationer på  en slinga på ca 1 km. Inga tunga backar finns på stigen men det kan vara fuktigt på några ställen.

 

Vi har även på hemsidan skapat ett kalendarium där du kan hitta det som vebbansvarig känner till händer på banan.