Ungdom

Vi har börjat planering för ungdomsläger  20-21maj 2017

Mera info om lägret och hur du anmäler dig  finns på Facebook Bocksätter Lägret


 

 

Film från 2012 års ungdomsläger

Kolla på filmen